Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van

fenit_70x25

gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag opĀ 8 december 1994 onder nummer 1994/189 van toepassing.